Tổng công ty
Tòa nhà ROSANA TOWER, 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1 , Tp.Hồ Chí Minh
1. IN VUNG TAU CITY, VIETNAM
Address of Head Office:
171 binh gia St..,vung tau City, ba ria- vung tau ,Vienam
Phone:( 84 ) 646820188
Fax:(84) 648486647
E-mail:
2.IN TOKYO CITY, JAPAN
Address of Head Office:
7th Floor,shinbashi 2-chome MT, buiding 2-3-5 shinbashi minato-ku,Tokyo 105-003
Phone:+81 3 35864351
E-mail:
3. IN DENMARK
Address of Head Office:
ved isefjordeb 23 , 3387 hundested, denmark
Phone:( 45 ) 39850800
Fax:(45) 39848664
E-mail:
4.IN QATAR
Address of Head Office:
Qatar gas doha head office west bay doha
Phone:( 974 ) 44786111
Fax:(974) 44786231
E-mail:
5 IN SUDAN
Address of Head Office:
El-horriya str,ava sarabmon bldg.. 7th floor, sudan
Phone:( 249 ) 91286368
Fax:( 249 ) 91286365
E-mail:

 

LIÊN HỆ ĐÔNG LONG

Captcha
...