CTY QUẢN LÝ TÀU MTM TUYỂN GẤP TẤT CẢ CÁC CHỨC DANH ĐI NGUYÊN BỘ VIỆT NAM,

19-09-2017
CTY QUẢN LÝ TÀU MTM TUYỂN GẤP TẤT CẢ CÁC CHỨC DANH ĐI NGUYÊN BỘ VIỆT NAM,LƯƠNG CAO,KHÔNG NỢ LƯƠNG NHẬN TÀU TRONG THÁNG 7/2018 .A/E A/B;OILER;2/0;3/0;3/E;4/E; ELEC, ĐI MIX LƯƠNG CAO CŨNG VÀO ĐÂY!

TUYỂN DỤNG THUYỀN TRƯỞNG

19-09-2017
Tuyển dụng thuyền trưởng cho đội tàu của công ty, Lương thưởng chế độ đãi ngộ của công ty hấp dẫn, Đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách phúc lợi theo quy định của Nhà nước
...