CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN LIÊN QUAN NĂM 2022

Ai cũng biết rằng để nhận được tổ chức và xây dựng công ty đã là 1 điều khó khăn và duy trì được một công ty trong lĩnh vực hàng hải đó lại là một thách thức không hề nhỏ. Để hội đủ các điều kiện từ việc tổ chức thành lập và xây dựng công ty vận tải hàng hải, chúng ta phải chứng minh được chúng ta hội có đủ nguồn lực về chuyên môn nhân sự để có được Các Giấy Chứng Nhận hợp lệ từ cơ quan Nhà Nước có Thẩm Quyền kiểm chứng và cấp phép cho công ty chúng ta.

       
Hình 1: Vinh Danh Tại Hội Nghị Doanh Nghiệp Doanh Nhân Năm 2021
     Hình 1: Vinh Danh Tại Hội Nghị Doanh Nghiệp Doanh Nhân Năm 2021

  Đối với Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vận Tải Hàng Hải Đông Long chúng tôi luôn tự hào vì trong suốt quá trình thành lập công ty cho đến nay, công ty luôn hội đủ các yếu tố về nguồn lực chuyên môn cũng như đội ngũ nhân lực, luôn được Các Cơ Quan có thẩm quyền cấp các giấy chứng nhận và gia hạn thành công các giấy chứng nhận liên quan đến lĩnh vực Hàng Hải.

Hình 2: Giấy Chứng Nhận Về Tuyển Dụng Và Cung Ứng Thuyền Viên Hàng Hải
 Hình 2: Giấy Chứng Nhận Về Tuyển Dụng Và Cung Ứng Thuyền Viên Hàng Hải

Công ty Đông Long Group chúng tôi luôn luôn nổ lực để có thể hoàn thành tốt các chính sách các quy định cũng như tập hợp đầy đủ các nguồn lực để có thể được cấp các chứng nhận liên quan một cách sớm nhất, tốt nhất, để mở rộng thêm các dịch vụ liên quan đến vận tải hàng hải, để có thể cung đến các khách hàng nhiều loại hình dịch vụ đa dạng.

Một số giấy chứng nhận liên quan:

Hình 3: Giấy Phép Hoạt Động Dịch Vụ Đưa Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng
Hình 3: Giấy Phép Hoạt Động Dịch Vụ Đưa Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng (mặt trước)
Hình 3: Giấy Phép Hoạt Động Dịch Vụ Đưa Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng (mặt sau)
Hình 3: Giấy Phép Hoạt Động Dịch Vụ Đưa Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng (mặt sau)

Nguồn: Donglong

Xem Thêm: Tại Đây