CÔNG TÁC TRAINING CHO THUYỀN VIÊN TRƯỚC KHI NHẬP TÀU

  Trong những chuyến hành trình của tàu, yếu tố con người luôn đóng vai trò quan trọng, mang ý nghĩa quyết định về an toàn trong việc vận hành và khai thác tàu hiệu quả. Những sự cố, tai nạn trên tàu ít nhiều đều liên quan đến những nguyên nhân “thiếu hiểu biết” của con người gây ra. Do đó, tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vận Tải Hàng Hải Đông Long, trước mỗi lần thuyền viên nhập tàu, thuyền viên sẽ bắt buộc tham gia ít nhất một buổi training. Mục đích của những buổi training là trang bị cho thuyền viên trước khi nhập tàu một “hành trang an toàn”, những kỹ năng sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu những rủi ro, tai nạn khi làm việc trên tàu, và cuối cùng sẽ giúp họ “đi đến nơi, về đến chốn” an toàn.

  Ngoài những kiến thức chuyên môn, phổ biến những công việc, nhiệm vụ cụ thể theo từng chức danh cho thuyền viên khi làm việc trên tàu thì huấn luyện an toàn cũng là một trong những nội dung cực kỳ quan trong mà thuyền viên cần được biết trước khi nhập tàu. Bời vì trên mỗi chuyến đi sẽ luôn tiềm ẩn những rủi ro, tai nạn, vì vậy hoạt động huấn luyện an toàn sẽ phòng ngừa tai nạn cho chính thuyền viên và đảm bảo an toàn cho những thành viên khác cùng trên tàu. Đó là những lần cập nhật, bổ sung những quy định mới, luật lệ hiện hành, thông tin về những chính sách mới, tuyến hoạt động mới của tàu, cũng như những trang thiết bị mới, công nghệ mới của tàu,…

  Bên cạnh những kiến thức về chuyên môn và huấn luyện an toàn, công tác giáo dục về đạo đức nghề nghiệp cũng được đề cập thẳng thắn trong những buổi training, giúp thuyền viên nhận ra được những hành vi đúng và sai, nhấn mạnh những hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng cho công ty và cho chính thuyền viên nếu thuyền viên không tuân thủ hoặc cố tình làm sai như: buôn lậu, trục lợi, trộm cắp tài sản,… phổ cập những nội quy, quy định cần được chấp hành nghiêm túc, ngăn cản những hành vi sai trái, không được chấp nhận của thuyền viên.

  Thời gian tổ chức training cho thuyền viên sẽ được tổ chức khi thuyền viên đang thực hiện cách ly tại khu vực lưu trú của công ty. Việc đào tạo thuyền viên ngày một được tổ chức chuyên nghiệp và nghiêm túc bởi đôi ngũ cấp quản lý là những thuyền trưởng, máy trưởng có kiến thức chuyên môn cao, thâm niên đi biển lâu năm trên nhiều tàu trong nước và quốc tế. Sau mỗi buổi huấn luyện, thuyền viên sẽ được làm bài kiểm tra kiến thức  đã được hướng dẫn để đảm bảo mỗi thuyền viên đều được cập nhật, bổ sung kiến thức chuyên môn và huấn luyện an toàn trước mỗi khi nhập tàu.

  Tại Đông Long, chúng tôi hiểu rõ, thuyền viên chính là hình ảnh đại diện cho chất lượng dịch vụ của công ty, vì lý do đó công ty luôn đảm bảo xây dựng, đào tạo đội ngũ thuyền viên có năng lực cao về chuyên môn, ý thức đạo đức nghề nghiệp tốt để cùng đồng hành với công ty trong tương lai.

C/E Từ Chí Hùng – Phó phòng Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vận Tải Hàng Hải Đông Long training cho thuyền viên tàu Worship Light

Hoạt động training cho thuyền viên tàu Padian 3

C/E Đinh Quang Tuấn – trưởng phòng kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vận Tải Hàng Hải Đông Long training cho thuyền viên  tàu Lucky Wisdom

Hoạt động training cho tàu Microhip